Missie

Het bieden van doelgericht voedings- en managementadvies voor grootschalige melkveebedrijven, ter realisatie van technische bedrijfdoelstellingen op het gebied van gezondheid, productie en vruchtbaarheid. Dit dient twee doelen: verbetering van rendement en kapitaalefficiėntie van onze opdrachtgevers, en vermindering van milieubelasting en verbetering van de duurzaamheid.